حالت نمایش:

یارالیام دیمه

7,000تومان

یارالیام دیمه خواننده : رشید بهبود اوفتنظیم و اجرای بیکلام : فرزام----♫♫♫♫گوزلیم سن سن  قلبیمین تاجیگوزومون نوری  دردیم علاجیگوزومون نوری  دردیم علاجیاوجا داغ باشیندا  جیران یول ایلر اورین باشین دا   تیکان کول ایلراورین باشین دا   تیکان کول ایلریارالیام دیمه دیمه  دیمه  دیمه   کونلومو..

قوچاخ نبی

7,000تومان

قوچاخ نبی ترانه فولکلور آذریتنظیم و اجرای بیکلام : فرزام---------------------------------♫♫♫♫بوز آت سنی سرطویله ده باغلارامبوز آت سنی سرطویله ده باغلارامآند ایچه رم سنی مخمل چوللارام ای بوز آت چوللارام ♫♫بوزآت منی بو داوادان قورتاسان بوزآت منی بو داوادان قورتاسان  نی نیم نی نیم نی نیم نی نیمقزلدان گوموشدن سنی ناللارام  ای بوز آت نالل..

یالقیزام یالقیز

7,000تومان

یالقیزام یالقیز خواننده رشید بهبود اوفتنظیم و اجرای بیکلام : فرزام--------------♪♪♪کونلوم سنین اسیرینقلبیم سنین دیر یارقلبیم سنین دیر♪اینصاف ایله خوش سوز لهمنی گل دین دیر یارمنی گل دین دیر♪سویله نه‌دیربو ادا لاربو عیشوه بو ناز♪گدر بیر گونبو گوزل‌لیکسنه ده قالماز♪یالقیزام یالقیزیالقیزام یالقیزگل منی محنته اودا سالان وفاسیز♪♪♪سویله نه دیربو ادا ..

یار بیزه قوناخ گلجک

7,000تومان

یار بیزه قوناخ گلجک خواننده : کونول خاسیواتنظیم و اجرای بیکلام : فرزام-----------------------------------♪♪♪پیاله لری رف د دیرهر بیری بیر طرف د دیرگور مه میشم بیر هفته دیریار یبزه قوناخ گلجک بالامبیلمیرم نه واخ گله جک بالامسوز وریب صاباح گله جکیار یبزه قوناخ گلجک بالامبیلمیرم نه واخ گله جک بالامسوز وریب صاباح گله جک  ♪♪♪♪♪♪ساماوارا اود سا..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)